Barn & ungdomar

Det pågår en global förändring

Det pågår en stor energetisk transformation på jorden och barnen som föds har en annan frekvens än barnen i generationerna innan. Många av barn och ungdomar som växer upp är högkänsliga med väldigt starka gåvor och förmågor som de kan behöva stöd och hjälp att utveckla för att de kommer att behövas inom en snar framtid.

Vårt samhälle förändras i hög takt och det barnen får lära sig i skolan kommer till stor del vara inaktuellt när de är unga vuxna.  Deras förmågor är dock tidlösa, barnen och ungdomarna som har dessa är här för att hjälpa världen förändras till det bättre. Men då får vi inte låsa fast dem i gamla strukturer…

Barn med “milda superkrafter”

Barnen som är här för att förändra har successivt blivit fler och fler sedan ungefär 50 talet. Kanske känner du igen dig. Om du är en av “de tidiga” så har du nog haft det lite småtufft i livet och känt dig väldigt annorlunda. Jag med. Även om det är lättare idag så har inte samhället och skolan förändrats i den takt som de här barnen skulle behöva. Många får diagnoser (tex NPF) vilket blir ett sätt att överbrygga glappet. Ibland är det hjälpsamt för att barnen själva och omgivningen ska förstå. Ändå är det så många som inte alls känner sig förstådda och hjälpta! Det finns barn och unga som har diagnoser men inte ökade perceptuella förmågor och det finns många som inte får några diagnoser som är väldigt sensibla. Alla är unika.

Med rätt vägledning behöver barnen inte bli rädda för sina milda superkrafter utan kan lära sig hantera dem och använda dem till sin fördel. Det är också möjligt att dessa barn påverkas negativt av händelser och små trauman under uppväxten för att de är extra mottagliga och kan behöva stöd att processa/läka. Därför är jag väldigt passionerad för att hjälpa barn och ungdomar som är högperceptiva eller har extrasensoriska och intuitiva gåvor.

Kontakta mig för vägledning

Enligt patientsäkerhetslagen får inte alternativbehandlingar erbjudas till barn under 8 år men det finns andra sätt att arbeta, i samförstånd med dig som vuxen. Barn från 12 år får ta emot behandling med målsmans närvaro. Så om du har ett barn som till exempel är känslig för energi, behöver läka på något plan, är nyfiken på healing, pratar om andra dimensioner/existenser eller spontant kanaliserar budskap men vill ha stöd i hur du som förälder kan stödja och främja utvecklingen på bästa sätt tveka inte att kontakta mig.

Det är inte alla barn och ungdomar som har förmågor som vill lära sig mer om dem och det är otroligt viktigt att respektera. Det finns alltid möjlighet för dem att utforska senare i livet också om det är meningen.

Jag tonar in på just ditt barn för att se hur vi bäst kan arbeta på ett glädjefyllt och passande sätt för att hela eller stödja.

Kontakta mig för vägledning

Kontakta mig: healingarts@mariairene.se

Tillsammans på ett glädjefyllt och passande sätt arbetar vi för att hela eller stödja ditt barn.