Intuitivt mentorskap – Online

5500 kr incl. VAT

Intuitivt mentorskap – 5 tillfällen
För dig som vill fördjupa din själsliga kontakt, öka din medvetenhet, utveckla din intuition och dina mediala förmågor.

Tid: 1 h 15 min per tillfälle
Place: Sessionerna hålls online via Zoom
Tidsbokning: Första sessionen bokas via kalendern. Övriga sessioner bokas efter hand med hjälp av en bokningskod. Inom 6 månader från första sessionen.

Håll dig uppdaterad på nyheter, kommande event, retreat och kurser via nyhetsbrevet.

Under åren har jag hjälp många kvinnor, män och även barn/ungdomar att förstå sig själva, att välkomna den sanna personligheten, omfamna högperceptivitet (HSP) och utveckla själsliga gåvor som intuition, empatisk förmåga och medialitet.

Nu erbjuder jag ett intuitivt mentorskap för att kunna vägleda dig ännu bättre. Det är en personligt anpassad resa där vi under 5 individuella sessioner utforskar det som du behöver där du befinner dig just nu. Vi utgår ifrån din hjärtas längtan, din själs viskningar och ditt sinnes önskningar.

Jag stöttar dig genom att ställa intuitiva frågor, göra meditativa aktiveringar, kanalisera vägledning och hålla utrymme för de energier som hjälper dig med det du vill utveckla, transformera och läka. Varje mentorskap är helt unikt, i harmoni med ditt flöde och din högsta livsväg. Du är tryggt hållen när du rör dig genom outforskade och oanade lager och nyanser av dig själv.

Intuitivt mentorskap är för dig vill något av följande:
- Landa i inre lugn och harmoni
- Hitta center och grundning i kroppen
- Få djupare kontakt med dig själv (din kärna)
- Lyssna på hjärtat och förstå din innersta längtan
- Förstå ditt syfte/kall/uppdrag
- Få tydlighet i ditt nästa steg i livet
- Lösa upp blockeringar, rädslor & saboterande mönster
- Hitta modet att följa och förverkliga dina drömmar
- Lära känna din unika energi (vad är ditt och vad är andras?)
- Omfamna högperceptivitet/sensitivitet (HSP)
- Utveckla din intuition och inre vägledning
- Bli medveten om och lär dig använda dina själsliga gåvor/förmågor
- Utforska din multidimensionalitet (förmåga att uppfatta fler dimensioner än den fysiska)

En upplevelse av Intuitivt Mentorskap:
"Om du vill lära känna dig själv och verkligen landa i din egen kropp så
är intuitivt mentorskap rätt väg. Dessutom får du möjligheten att se
vilka helande gåvor du har fått eller får låna, för att hela dig själv
och andra. Du får en större ödmjukhet för universum och dess kraft."

Alla behandlingar, kurser och event är traumamedvetna vilket innebär att hänsyn tas till att vi kan bära på svåra upplevelser, trauma eller PTSD som påverkar hur vi varseblir, reagerar och förhåller oss. Behandlingarna är anpassade, stöttande, varsamma, närande och komplementerande men inte diagnostiserande eller botande och ersätter inte professionell vård hos certifierade terapeuter och vårdgivare.

Bokningsvillkor: Vid avbokning senare än 48 h innan behandlingstiden debiteras fullt belopp.