Privacy Policy
1. INTRODUCTION

På Maria Irene – Healing Arts värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår vår integritetspolicy och känner dig trygg i behandlingen av dina personuppgifter. Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på healingarts@mariairene.se.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR VI SAMLAR IN DEM
Om du som kund använder dig av våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter.
De typer av personuppgifter som Maria Irene – Healing Arts samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:
 • Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer, e-postadress och i vissa fall även bilder;
 • Leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.
 • Besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.
 • Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor: via vår webbplats, om du har fyllt i vårt kontaktformulär eller kommenterat på vår blogg, när du kontaktar oss via e-post eller telefon, genom avtal eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners.
3. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Om du har beställt en tjänst eller produkt av Maria Irene – Healing Arts har du ingått ett avtal med Maria Irene – Healing Arts och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna leverera den tjänst eller produkt du har beställt.

Maria Irene – Healing Arts kan utöver detta komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:
 • Fullgörande av avtal. Exempelvis för att administrera och leverera tjänster och varor som du har beställt samt för att genomföra betalningar.
 • Samtycke. Exempelvis för att kommentera på bloggen.
 • Uppfylla rättslig skyldighet. Exempelvis sparar vi fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 • Berättigat intresse. Exempelvis för att möjliggöra produktion av content, för sälj- och marknadsaktiviteter samt för att kunna kommunicera med dig via e-post eller telefon.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs här. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och du kan alltid meddela oss, på kontaktuppgifterna nedan.

4. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Maria Irene – Healing Arts vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

 • Kund: Dina uppgifter sparas till dess vi har levererat den tjänst eller vara som du har beställt och högst tre år efter det att din kundrelation med oss har avslutats. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Maria Irene – Healing Arts via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Rättslig skyldighet: FiaYoga sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring samt andra sälj- och marknadsaktiviteter, såvida du inte avsäger dig sådan direktmarknadsföring.
5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Maria Irene – Healing Arts iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Maria Irene – Healing Arts kan komma att använda sig av personuppgiftsbiträden för att utföra sin verksamhet och tillhandahålla dig de tjänster du beställer. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Maria Irene – Healing Arts ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till Skatteverket och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Maria Irene – Healing Arts överför aldrig några personuppgifter direkt till länder utanför EU/EES och Maria Irene – Healing Arts säljer inte några personuppgifter.

6. COOKIES

Vår webbplats www.mariairene.se använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som du använder vid besöket. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Vi använder Cookies för syften så som statistik och marknadsföring samt för att kunna kunna avläsa sessioner och navigera mellan sidor och på hemsidan.

7. COOKIE-FILER

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Vi använder även cookies för att spara din data när du delar eller sparar information via våra social medier, så som Instagram och Facebook. Denna information kan komma att delas med tredje part för att lättare kunna ge dig en bättre användarupplevelse. Vi använder cookies även för att applicera din plats genom sidor som Google Maps eller liknande.

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, http://pts.se

8. HUR LÄNGE VI BEHÅLLER ERA UPPGIFTER

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

 

9. VILKA RÄTTIGHETER DU HAR ÖVER DINA DATA
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

10. VART VI SKICKAR DINA UPGIFTER

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

11. KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor som inte har blivit besvarade i denna integritetspolicy eller om du vill ha fördjupad information inom något särskilt område kan du alltid använda följande kontaktuppgifter: healingarts@mariairene.se