Healing Arts – Vägen till helande

Vad är Healing Arts?

Det är ett samlingsnamn för alla välgörande, hälsofrämjande och helande praktiker. På svenska blir det läkekunskap eller läkekonst. De svenska orden används dock inom skolmedicinen och har fått en helt annan “mening”.

Många av de uråldriga österländska läketraditionerna liksom de svenska såsom läkeörter och naturmagi tillhör begreppet Healing Arts. Det kan också ha en koppling till läkning genom konstnärligt skapande, som måleri, fri dans och sång men det behöver inte ha det alls.

De helande verktygen

Det finns ju så många olika saker som är läkande såsom ren och näringsrik mat, att röra på kroppen, vara i naturen, andas ordentligt, kärleksfulla relationer, prata med någon , glädje och skratt, kreativt skapande och så vidare. Du har säkert några egna favoriter för vad som är läkande för just dig. 

De helande verktyg jag använder mig av är frigörande energiövningar (andning, röst, skratt, stillhet, rörelse), energihealing (livskraft, reiki & intuitiv healing), vägledning (Intuition, ESP extra sensorisk perception) och naturens kraft (varande utomhus, andlig kontakt, mat, örter).  När du kommer på en session, kurs eller retreat med mig så märker du snabbt att jag väver metoderna för att du ska få en så fin och hjälpsam upplevelse som möjligt.

Energihealing – Hur fungerar det?

Energihealing är läkning med hjälp av subtil livsenergi. Vi kan arbeta med välmående på olika plan, fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt. Oavsett hur vi gör arbetar vi faktiskt energetiskt. Därför att allt i grunden är energi. Allt! När vi tittar på materia i dess minsta beståndsdelar så är den bara vibrationer, även om den kan verka solid för våra mänskliga sinnen. Energimedicin, healing, påverkar alla lager av dig på den subtilaste nivån för att balansera och harmonisera det som är i obalans.

Under en session eller healingcirkel skapar jag ett tryggt utrymme, lyssnar, är närvarande och kanaliserar livsenergi  som aktiverar och stimulerar kroppens egna naturliga förmåga att läka och återställa sig. Att släppa spänningar som är svåra att släppa, att förstå mönster som är svåra att förstå, att acceptera sådant som är svårt att acceptera, att vara med känslor som är svåra att vara med, att älska hela dig och att bli hel. Det är kroppen och livskraftens intelligens i dialog som styr vad det är som behövs mest för att stötta läkning i din kropp och sinne. Därför kan självhealing och helande sessioner bli väldigt olika från gång till gång och från person till person. Gemensamt är att du oftast känner dig väldigt lugn och avslappnad efteråt.  Ibland så kommer budskap och information fram under den helande stunden som jag isåfall förmedlar till dig eller gruppen. Energihealing och vägledning kan hjälpa dig ett eller flera steg på din helande och/eller andliga resa!

Syftet med energihealing

”Healing is not fixing for you are not broken. It is slowly dissolving the layers of what is not you until only your true light essence remains”

 

Det djupaste syftet med healing är att hitta tillbaka till den sanna essensen. Att skala av alla lager inlärda mönster, förväntningar, trauman, försvarsmekanismer och begränsande historier för att återupptäcka den delen i dig som inte förändras oavsett yttre omständigheter. Att rekonditionera och lära om så att du blir den du är född att vara. Egentligen pekar alla helande metoder åt samma håll, mot ditt sanna jag!

Frågor som ibland dyker upp är; Varför ska jag läka en massa? Är jag verkligen trasig? Enligt mig beror det på hur man ser det. Om det finns något i dig eller ditt liv som begränsar dig att leva ditt liv till fullo utifrån din sanna potential. Då finns det saker att läka. Det betyder inte att du är trasig utan bara att något kommit ur fas.

Healing är ingen quick fix!

Healing is an art
It takes practice
It takes time
It takes love

Det är en varsam process som sträcker sig över tid där du möter och läker ett lager i taget i den takt som du och din kropp är redo för. Du upplever en gradvis förbättring. Ibland behöver du komma tillbaka till vissa problem eller mönster flera gånger för att gå djupare och lära dig mer och mer om dig själv. Det är helt naturligt.

Vägen till helande – Transformation i 5 steg

 
 

Vägen till helande – Transformation i 5 steg

1. Insikt – Den helande processen börjar alltid med insikten om att något är ur balans. Du upptäcker att det är något du behöver läka och det kan visa sig genom mentala känslomässiga eller fysiska symptom eller en allmän upplevelse av stagnation.

2. Längtan – Det väcks en längtan av att det ska vara annorlunda. Att bli frisk, må bättre, bli fri från begränsade mönster eller komma vidare i livet och nå dina drömmar. Det är ett viktigt steg att tillåta dig själv att fantisera om hur du skulle önska att det ska bli.

3. Intention – Att utifrån dina unika behov forma en intention är det första som sker när du börjar en helande resa med mig. Att tillsammans klargöra dina behov och önskningar i ord.

4. Läkning – Utifrån 3 principer

Identifiera och avlägsna/ändra det som skadar – Kroppen kan inte läka under samma förutsättningar som gjort den obalanserad/sjuk. Vi måste identifiera vad det är som orsakar störningen av det naturliga sättet att fungera och ta bort de yttre störningarna som orsakar skada eller förhindrar föryngring på en fysisk, mental och emotionell nivå. Det finns en rad faktorer som skadar ditt välbefinnande: Stress, ensamhet/individualism, brist på näring i maten, giftiga ämnen, strålning, onaturliga rörelsemönster, främmande energier, lagrade känslor eller effekten av traumatiska händelser.

Tillföra det som saknas och behövs – Brister/ouppfyllda behov leder ofta till hälsoutmaningar och ibland behöver kroppen hjälp att hitta tillbaka till sitt naturliga tillstånd. Vi är komplexa flerdimensionella varelser och ibland behövs helande arbete på flera nivåer samtidigt för att lösa problem, blockeringar eller hälsoutmaningar. Jag har därför flera betrodda kroppsarbetare och vårdpersonal som jag samarbetar med om det är vad som behövs för dig. Jag väver också gärna energihealingen med alla insatser du redan gör för att stödja din hälsa och läkning såsom kost, örter, fysisk aktivitet och rådgivning/psykologi.

Låta det ta tid och ha tålamod – Kroppen gör allt den kan för att fungera optimalt och balansera sig. Att bygga nya celler och att läka tar tid. Olika lång beroende på vad som hamnat i obalans. Ge dig mycket utrymme för återhämtning och läkning. Healingreaktion innebär att symptom du tidigare upplevt blir “värre” en kort period innan de börjar bli bättre och det kan liknas vid frossan och ömheten du känner i musklerna efter en ordentlig massage.  Kom ihåg att din kropp alltid vill dig väl!

De här 3 principerna gäller oavsett vilken metod för naturlig läkning som du väljer att använda dig av och så här arbetar jag numera med alla intuitiva behandlingar. Rena/rensa, fyll på och låt kroppen gå igenom sin läkning och balansering av det lager/nivå vi arbetat på.

5. Transformation – Healing leder alltid till en inre och yttre transformation. Det är vanligt att du upplever förändringar på sätt som du aldrig kunnat ana. Dina omständigheter kan till och med förändras. Ibland kan transformationen vara lite omtumlande till en början men allteftersom visar det sig att allt som sker är för ditt högsta bästa. När du omfamnar och börjar älska de avvisade och bortglömda sidorna av dig själv upptäcker du ofta många gömda gåvor längst vägen.

“I dina dolda skrymslen gömmer sig dina största gåvor”

Liten ordlista

Det finns många ord som kan behöva lite förklaring. Här är några av dem.

Healing

Balansera och återställa till hur kroppen och sinnet är ämnade att fungera.

Rening

Avlägsna energi som inte hör hemma & lösa upp energiband.

Aktivering

Plocka fram styrkor & tydliggöra vem man verkligen är. Ens sanna jag

Kanalisering

 Energiflöde som kan tas emot av en person och eventuellt föras vidare till en eller flera mottagare i form av healing, aktivering, budskap, ord, tecken, ljud, konst mm.

Vägledning

Budskap från guider och högre visdom som är hjälpsamt där man befinner sig i livet just nu.